, Zile Tso
Kapat

Zile Tso

İçeriğe git

Ana menü:

TIR KARNESİ İŞLEMLERİ

Tır Sistemi içerisinde uluslararası kara nakliyatı   yapmak isteyenler, Odamızın TIR Karnesi görevlisine müracaat edebilirler.

Bu birimin görevi,
Tır sistemi içerisinde faaliyet gösteren uluslararası kara nakliyatı yapan Odamız üyesi olsun ya da olmasın tır işlemlerini Odamızdan yapmak isteyen firmalara -yetki ve sorumluluk Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ait olmak üzere-Tır Karnesi vermek ve iadesini kabul etmektir.

Tır sisteminden istifade etmek isteyen firmalardan dilekçe  ile birlikte (Dilekçe örneğini, Dilekçe Örnekleri Bölümü Dış Ticaret/Tır Karnesi-Örnek 1- Tır Karnesi başlığı altında görebilirsiniz) talep edilen diğer evraklar şunlardır:
 
1 )30.000 $ veya 50000. YTL..sı nakit veya kesin ve süresiz teminat mektubu + 20.000 $ kambiyo senedi + noter tasdikli imza sirküleri sureti veya;-7.500 $ kesin ve süresiz teminat mektubu + 20.000 $ kambiyo senedi + en azından son bir yıldır Birliğimiz üyesi olan iki kefil firma tarafından TIR Odası veya Birlik huzurunda imzalanacak 20.000 $ ek kambiyo senedi + noter tasdikli imza sirküleri sureti veya;-5.000 $ nakit teminat (T.İş Bankası Akay Şubesi/Ankara nezdinde ki 1276-6 no.lu hesaba yatırıldığını gösterir banka dekontu) + 20.000 $ kambiyo senedi + en azından son bir yıldır Birliğimiz üyesi olan iki firma tarafından TIR Odası veya Birlik huzurunda imzalanacak 25.000 $ ek kambiyo senedi + noter tasdikli imza sirküleri sureti ( Teminat mektubunun konusu: TIR Sistemine kabul teminatı) 
2 )Kambiyo senedine kefil olan firmalardan, 3. bir firmaya kefil olmadıklarına dair alınacak taahhütname
3 )Senetlerin Oda huzurunda imzalandığının, ilgili Oda tarafından teyidi
4 )10.-YTL. Nakit TIR Sistemine müracaat ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu (T.İş Bankası Akay Şuıbesi 225-5 no.lu hesap)
5 )3 adet TIR Sistemine Kabul Talepnamesi (Odamızdan temin edilebilir)
6 )4 adet noter tasdikli Taahhütname (Odamızdan temin edilebilir)
7 )3 adet Yetki Belgesi fotokopisi
8 )Ortakların her biri için resimli v noter tasdikli 2 adet Nüfus Hüviyet Cüzdanı sureti
9 )Ortakların her bir için resimli ve muhtardan tasdikli 2 adet İkametgah İlmühaberi
10 )Firma yetkililerince imzalanmış 2 adet ilave Taahhütname (Odamızdan temin edilebilir) ve noter tasdikli imza sirküleri sureti
11 )2 adet Oda Sicil Kayıt Sureti
12 )2 adet firma bilgi formu (Odamızdan temin edilebilir)
13 )Ticaret Sicil Gazetesi Firma Teşvikle araç getirmiş ise;
14 )Teşvik Belgesi fotokopisi
15 )Araçları yurt dışından getirmiş ise gümrük beyanname fotokopisi
16 )Araçları yurt içinden almış ise fatura fotokopileri.
 
İlgili firma eksiksiz olarak hazırladığı bu belgeleri bağlı bulunduğu Ticaret Odasına ibraz ederek,gereğinin yapılabilmesi için müracaat dosyasının Birliğimize gönderilmesini talep eder.
 
Odamıza Tır Karnesi alımı için gelen nakliyeci firmalar kaç adet ve kaç yapraklı Tır Karnesi istedikleri belirten bir form doldururlar. Hizmetlerimiz ile ilgili bilgi talebinde bulunan kişilere sözlü talep formu doldurularak cevap verilir.

Vergi Rekortmenlerimiz
Zile
Artova
Sulusaray
Yeşilyurt
Copyright 2015. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön