, Zile Tso
Kapat

Zile Tso

İçeriğe git

Ana menü:

GERÇEK KİŞİLERİN TESCİLİ
( MERSİS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILACAK )


        Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK 12. md.)
     Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nun 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

      Gerçek Kişi İşlemleri
      Gerçek Kişi Evrakları

Vergi Rekortmenlerimiz
Zile
Artova
Sulusaray
Yeşilyurt
Copyright 2015. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön