, Zile Tso
Kapat

Zile Tso

İçeriğe git

Ana menü:

TİCARİ İKAMETGAH BELGESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 26.maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 42.maddesi gereği talep halinde Ticari İkametgâh Belgesi düzenlenir. Bu belgede üyenin, ünvanı, adresi, sermayesi, kayıt tarihi,  derecesi ve iştigal mevzuu ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Ayrıca Yukarıda “Sicil numarası ve ünvanı yazılı odamız üyesi firmanın, yazılı adreslerde, yazılı işlerle iştigal ettiği dosyasının tetkikinden anlaşılmıştır. İş bu belge firmanın yazılı talebine istinaden ilgili mercilere ibraz edilmek üzere tarafımızdan tanzim ve tevdi olunmuştur.” İbaresine yer verilmektedir.

Vergi Rekortmenlerimiz
Zile
Artova
Sulusaray
Yeşilyurt
Copyright 2015. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön