, Zile Tso
Kapat

Zile Tso

İçeriğe git

Ana menü:

ZİLE OSB SU ALTYAPISINI İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME PROJESİ

OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) tarafından yürütülmekte olan "Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında, Zile Organize Sanayi Bölgesi'nin başvuru sahibi olduğu "Zile OSB Su Altyapısını İyileştirme ve Geliştirme Projesi" başlıklı projede Zile Ticaret ve Sanayi Odası, Zile Kaymakamlığı, Zile Belediyesi de projeye destek veren ortak kuruluşlardır. Proje Ajans tarafından değerlendirilmiş; 14.04.2021 tarihinde Ajans ve Zile OSB yetkililerince imzalanan sözleşme ile süreç başlamış, 11.06.2021 tarihinde ihalesi tamamlanarak yükleniciyi firmaya iş devredilmiştir. Proje kapsamında; Zile OSB içerisinde, aşağıdaki işlemlerin tamamlanması planlanmaktadır.. Yangın hidrantları ve şebeke sisteminin yenilenerek ana sistemden ayrılması ve su kayıplarının önüne geçilmesi
. İçme suyu deposunun bakım onarımının yapılması
. Su deposu ve elektrik hatlarını korumak üzere, toprak kayması olan bölüme istinat duvarı yapılması
. 50 KW Güneş Enerjisi Santrali yapımı
. 50 KVA İçme Suyu Trafo Tesisi yapımı
. Yağmur suyu ızgaralarının bakım onarımının yapılması


Proje süresi 24 ay, proje bütçesi ise 985.300,oo TL'dir.


MARKAMI TA(SARLIYORUM) (NITIYORUM)

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2021 Yılı Teknik Destek Programı'na sunulmak üzere hazırlıkları tamamlanan "Markamı TA (sarlıyorum) (nıtıyorum)" isimli projemiz; Ajans'ın 2021 Yılı Teknik Destek Programı'nı yılın ikinci yarısında açılmasını öngörmesi nedeniyle ertelenmişti.

Ajansımızın 2021 Yılı Teknik Destek Programı'nı 30.04.2021 tarihinde ilan etmesiyle birlikte, ilgili proje tamamlanarak 17.06.2021 tarihinde Ajans'a sunuldu.

Ön değerlendirmeler sırasında; Ajans, "Tescil, test ve belgelendirme ücretlerinin Ajans tarafından karşılanamayacağı" gerekçesiyle revizyon talep etti. Kısa sürede revizyonun gerçekleştirilemeyeceği ve ilgili ücretlerin bütçeden çıkarılması ile yeni firmalar içinde bütçe oluşturularak daha fazla katılımın sağlanması gerekçesiyle proje geri çekildi.

Proje ile ilgili gerekli revizyonlar tamamlanmış ve katılımcı sayısı artırılmış olup, 2021 Yılı Teknik Destek Programı 5.Dönemi (Eylül-Ekim) içinde tekrar sunulacaktır.

Projenin ilk adımında firmaların ürün/hizmetlerine yönelik, firmanın güven ve kalitesini yansıtan MARKA TASARIMLARI yapılacak, ayrıca yapılan tasarımların kurumsal kimlik uygulamaları hazırlanacak ve firma onayına müteakiben Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescil başvuruları yapılacaktır.

Projenin ikinci adımı ise, hazırlanan MARKALARIN TANITIMLARININ yapılmasıdır.

Dijitalleşme, içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu sebeple, projenin ikinci adımında firmalara "Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi" konulu bir dizi eğitim verilecektir. Bu eğitimle; işletmelerin doğru adımlarla, doğru hedef kitlelere, doğru mesajı vererek MARKA TANITIMLARI yapması beklenmektedir.

KOBİ’LER MARKALAŞIYOR, ZİLE BÜYÜYOR

Odamız tarafından yürütülen ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen “Kobi’ler Markalaşıyor, Zile Büyüyor” isimli projemiz 01.09.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Projemizde hedef grup olarak, 12 Adet KOBİ ve Zile TSO hedef grup olarak belirlenmişti. Proje; Kurumsal Kimlik Danışmanlığı ve Marka Danışmanlığı olarak konumlandırılmış, proje süresince de 2 adet eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
Projenin ilk etabında, “Kurumsal Kimlik Danışmanlığı” faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Firmaların talepleri toplanmış, tüm firmaların istek ve beklentileri çıkarılmıştır. Bu çalışmalar üzerinden hareketle çalışmalar sürdürülerek, marka/logo çalışmalarına karar verilmiştir. Firmaların onayladığı çalışmalar, yine firmaların talep ettikleri kurumsal kimlik öğelerine işlenerek kurumsal kimlik rehberleri oluşturulmuştur.
Ardından projenin ikinci etabı olan “Marka Danışmanlığı” süreci başlamış, onaylanan marka çalışmaları için “Marka Tescili Ön Araştırma Raporu” hazırlanmıştır.

06.08.2020 tarihinde, Zile Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda yapılan Bilgilendirme Toplantısı’na tüm firmalar ve Zile TSO yetkilileri katılım sağlamıştır. Toplantı sonrasında; ek sınıf talepleri ve sorun olan marka tescilleri ile ilgili firma yetkilileri ile görüşmeler yapılmış, red/itiraz ihtimali bulunan 3 firmanın markalarında revizyona gidilmiştir. Ardından; hem revizyon yapılan markalar, hem de ek sınıf talebi olan markalar ile ilgili ikinci bir ön araştırma raporu hazırlanmıştır.
14.08.2020 tarihinde; Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Desteği ile bir eğitim faaliyeti daha gerçekleştirilmiştir. Online olarak gerçekleştirilen eğitimin konusu, “Marka Tescili ve Tescilli Markaların Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkisi” olarak belirlenmiştir.
Projenin son haftasında, tescil öncesi marka ve sınıf seçimleri tamamlanan tüm markalar ile ilgili üçüncü bir rapor hazırlanmış ve marka başvuruları yapılmıştır.
Marka tescil başvurularının da tamamlanmasının ardından, proje faaliyetlerinin firmalar tarafından değerlendirilmesi istenmiştir. Google Forms’lar üzerinden gönderilen dijital anket, tüm proje katılımcıları tarafından doldurulmuş; faaliyetler katılımcıların %91.1’i tarafından “ÇOK İYİ”, %8.75’i tarafından ise “İYİ” olarak değerlendirilmiştir.


ZİLE ANTİK ROMA BEJİ MERMERİ SEKTÖR VE HEDEF PAZAR ANALİZİ & DIŞ TİCARET ATÖLYESİ PROJESİ

Projenin genel amacı; TR83 Bölgesinin madencilik sektöründeki potansiyellerini harekete geçirerek, bölgede yoğun olarak bulunan ve Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi'nde bölge için bir fırsat olarak değerlendirilen mermer rezervinin işlenerek dış satımının gerçekleşmesi, bu yolla bölge ekonomisine katkı sağlanması amacıyla sektör ve hedef pazar analizlerinin yapılmasıdır. Yapılan sektör ve hedef pazar analizleri örnek olarak kullanılarak, bir de pratik uygulamalarıyla dış ticaret eğitimi verilerek sektörün güçlendirilmesi planlanmaktadır.

Tokat'ta mermer rezervi oldukça fazladır. Araştırmalara göre, dünya mermer rezervlerinin yaklaşık % 40'lık bir kısmı Türkiye'de bulunmaktadır. (Tokat İli Mermer Endüstrisi Sektör Araştırması ve Rekabetçilik Analizi, 2011:28) Tokat sahip olduğu doğal taş rezervi ile Balıkesir, Afyon, Bilecik ve Eskişehir’den sonra 5.sırada gelmektedir. Türkiye için öngörülen 5 milyar 162 milyon m3'lük rezervin, yaklaşık 1 milyar 250 milyonluk kısmı Yeşilırmak ile Kelkit Vadisinde bulunmaktadır.(Taş Dünyası, 2008: 110).

Öncelikle sektör analizlerinin yapılması planlanmaktadır. İkinci adımda ise; ihracat potansiyeli olan ürünler için, hedef pazar analizi yapılacaktır. Sektör analizinde; bölge için çıkarılan model ve potansiyel ihraç ürünleri bilgileri, hedef pazar analizinde kullanılacaktır. Çalışmanın ürünlere özel yürütülmesi, dış ticaret açılımının gerçekleştirilmesi açısından önemlidir. Rapor sonuçlarının tamamlanmasına müteakip; 3 gün sürecek "Dış Ticaret Atölyesi" eğitimi ile hem bu çalışmaların nasıl yapıldığı, hem de pratikte kullanılan bilgiler katılımcılarla paylaşılacaktır. Proje mermer sektörü üzerine konumlanmış olmasına rağmen; eğitim faaliyeti genel dış ticaret uygulamalarını içerdiğinden dolayı, sektör dışından gelen taleplere de açık olacaktır.


TOBB ANADOLU LİSESİ İNŞAATI…

07.03.2015 tarihinde imzalanan protokol ile ilçemize Ankara Bilge Üniversitesi Yüksek İhtisas Hastanesi’ne bağlı “Zile Hemşirelik Yüksek Okulu” yapılması planlanmıştı. İhale süreci hazırlıkları devam ederken, Yüksek Öğrenim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikte “Meslek yüksek okulları, kampus alanları dışına çıkarılamaz” ibaresi yer almaktaydı. Bu sebeple, planlanan okulun yapılamayacağı kesinleşti. Okul Projesi için revizyona gidilerek; ilçemizdeki uzun yıllardır hizmet veren ve artık atıl duruma düşmüş olan “Sakarya Lisesi”nin yıkılarak, yerine teknolojik imkânları barındıran 12 derslikli bir Anadolu Lisesi yapılması planlandı.

24.10.2016 tarihinde revize edilen protokol ile gerekli bürokratik süreçler ve ihale süreçleri tamamlandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ve Valiliğimiz öncülüğünde devam eden projenin, 2018-2019 eğitim döneminde faaliyete geçmesi beklenmektedir.  

Bu vesile ile Birliğimize ve Valiliğimize teşekkürü bir kez daha borç biliriz.

Yatırım Tutarı: 1.350.000,00 TLHANKERİ GİRAY HAN KONAĞI RESTORASYON PROJESİ…

İlçemiz 175 Ada, 1 Parsel numaralı Ali Kadı Mahallesi, Turhal Caddesi adresinde, 492,25 m2’lik alanda bulunan, Geleneksel Zile Evleri’nin plan tipini en iyi yansıtan, tarihi ve tescilli bir konak olan Hankeri Giray Han Konağı, sahibi tarafından restorasyon edilmesi şartı ile Zile Belediyesi’ne hibe edildi. 2012 yılında başlayan restorasyon çalışmalarında alınan çeşitli kaynaklarla; taşıyıcı sistemleri, çatısı ve temelinin sağlamlaştırılması gerçekleştirildi.

2016 yılı Ocak Ayında Zile Belediyesi ve Zile Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol ile Hankeri Giray Han Konağı 10 yıllığına kiralanmıştır.

Konak Stalin’in zulmünden kaçarak Türkiye’ye gelen son Kırım hanlarından Hankeri Giray Han’a aittir. Konağın bahçesinde özel olarak konak için getirilmiş suyu ve çeşmesi, konuk odaları, bağ damı, bey odası, gömme balkonu, tatlı kireçten yapılmış parsu ve ocakları, mahzeni, seyis ve kahya odaları ile tam bir bey konağı vasfındadır. Bu konağın yapılıp tamamlanması halinde Zile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı makamı olarak kullanılması düşünülmektedir. Böylelikle hem konağın, yarım kalan restorasyon işleri tamamlanarak Zile Ticaret ve Sanayi Odası için prestijli bir mekan yaratılmış olacak; hem de yeni bir bina alımına yapılacak harcama, somut kültürel mirasımıza sahip çıkmak için kullanılarak kent turizmine kazandırılacaktır.

Zile, Tarihi Kentler Birliği üyesi olup Türkiye'nin en zengin sokak ve mahalle dokusuna sahip ilçelerinden birisidir. Zile'de 3600 adet geleneksel Türk evi mevcuttur. Bu evlerin bulunduğu mahalleler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştır. Bu yapıların restore edilerek yenilenmesi, Zile'nin sahip olduğu somut ve kültürel mirasın ön plana çıkarılması için de çok önemlidir.

Ayrıca tarihi dokusunu kaybetmemiş bu konağın restorasyonu, bu mimari ve tarihi eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması açısından da çok önemlidir.

Bu amaçlarla, 21.07.2016 tarihli 164 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ile Tokat Valiliği Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü’ne proje sunulmasına karar verilmiştir. 29.06.2016 tarihinde sunulan proje, desteklenmeye uygun bulunmuş ve 08.08.2016 tarihinde taraflar arasında imzalanan protokol ile konak restorasyonu için 200.000 TL hibe desteği verilmesine karar verilmiştir. İlgili hibe desteği 24.05.2017 tarihinde aktarılmıştır.

Tokat Valiliği’ne ve Zile Belediyesi’ne tüm bu süreçte verdikleri destek için teşekkürü bir kez daha borç biliriz.


DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN ZİLE

Oda/Borsa Adı :Zile Ticaret ve Sanayi Odası
Proje Adı :Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programı
Proje Başlangıç Tarihi / Süresi :24-08-2013 / 12 ay
Kısa Adı / Numarası :Değişen Hayatlar Gelişen Zile / TR83/13/SOSYAL/0050
Ortak Olan Kurum ve Kuruluşlar :Zile Belediyesi
Zile Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği
Zile Ticaret ve Sanayi Odası
Çıktılar : Hedef grupta yer alan ilçemizdeki tüm engelliler, işsiz bayanlar, işsiz veya suça bulaşmış tüm gençler proje hakkında bilgilendirildi.
300 adet el ilanı, 200 adet broşür, 240 adet afiş, 4 adet billboard reklamı ile projenin amaçları ve faaliyetleri tanıtıldı.
Hediyelik Eşya Yapımcılığı Kursu’nda 23 kursiyer, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Kursu’nda 20 kursiyer, Girişimcilik Eğitimi’nde 30 kursiyer eğitim almıştır.
Girişimcilik eğitimi alan kursiyerlerden 10 kursiyer KOSGEB’e proje hazırlayarak sunmuşlardır.
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Kursu’nda 20 kursiyer, Zile TSO’ya kayıtlı 7 işletmeye yerleştirilerek iş başı eğitimlerini tamamlamışlardır.
60 kursiyere Rehberlik ve İş Danışmanlığı Eğitimi verilmiştir.
Uygulandığı İller :Tokat
Uygulandığı Ülkeler : Türkiye
Fon Alınan Program : Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Toplam Bütçe : 45875 TL
Kullanılan Dış Kaynak : 45875 Tl
Kullanılan İç Kaynak : 0 Tl


ZİLELİ GENÇLERİN AVRUPA ÜLKELERİNİN TARİHİ KENT TURİZMİ ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEMESİ VE TURİZMDE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR

Oda/Borsa Adı :Zile Ticaret ve Sanayi Odası
Proje Adı :Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Programı
Proje Başlangıç Tarihi / Süresi :24-08-2012 / 8 AY
Kısa Adı / Numarası :ZİLELİ GENÇLERİN AVRUPA ÜLKELERİNİN TARİHİ KENT TURİZMİ ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEMESİ VE TURİZMDE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR / 2012-1-TR1-LEO02-38132
Ortak Olan Kurum ve Kuruluşlar :Zile Belediyesi
Zile Demokratik Gelişim Eğitim ve Kültür Vakfı
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Zile Ticaret ve Sanayi Odası
Çıktılar : Proje kapsamında %10’u engelli olmak üzere toplamda 30 genç, 8 aylık bir süreçte çeşitli eğitimler almışlardır.
Katılımcılar İtalya’nın Rende şehrinde ve Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrinde stajlarını tamamlamışlardır.
Katılımcılara dil kursu verilmiştir ve proje süresince dil yetkinlikleri artırılmıştır.
Katılımcılar yurtdışına çıkma tecrübesi kazanmışlardır.
Projenin her aşamasında katılımcı merkezli bir çalışma yürütüldüğünden sorumluluk ve görev alma bilinçleri gelişmiştir.
Yabancı bir kültürde 1 ay süresince yaşayarak önyargılarını yıkmışlar ve güçlü bir iletişim yeteneğine sahip olmuşlardır.
İşsiz gençler Avrupa'da tarihi kent turizmi alanında çalışmalar yaparak mesleki bilgilerini artırmışlardır.
Katılımcılar turizm sektöründe Avrupa'da ki uygulamalar içerisinde stajları vasıtasıyla görev almışlar ve böylece aldıkları ticaret ve turizm eğitimlerinin nasıl bir sektörel büyüklüğe ulaştığını, hangi teknikler ile çalışmalar yürüttüğünü çalışarak görme fırsatı bulmuşlardır.
Turizm alanında Avrupa'da verilen mesleki eğitim teknikleri, eğitimler vasıtasıyla öğrenilmiş ve katılımcılarımızın kendilerini geliştirmeleri için önemli bir adım olmuştur.
Mesleki Eğitimin önemi bu proje ile daha iyi anlaşılmış, özellikle yerel yönetim ve sivil toplum projeleri ile sürekli ve her yaşta mesleki eğitimin önemi ortaya konulmuştur.
Bölgedeki STK, yerel yönetim ve mesleki eğitim kuruluşlarına proje çıktıları ve katılımcı deneyimleri ulaştırılarak, bölgedeki diğer gençlerin ufuklarının açılması sağlanmıştır.
Uygulandığı İller :Tokat
Uygulandığı Ülkeler : Türkiye
İtalya
Çek Cumhuriyeti
Fon Alınan Program : AB Hayat Boyu Öğrenme Hibe Programı
Toplam Bütçe : 68431 Euro
Kullanılan Dış Kaynak : 68431 Euro
Kullanılan İç Kaynak : 0 Tl


ZİLE KÖMESİ YÜZÜNÜ YURTDIŞINA DÖNÜYOR…

Zile Kömesi, halk arasında "kedi bacağı, cevizli sucuk" diye anılan ürüne benzeyen; ancak kendine has özellikleri ile farklılaşan özel bir tatlı çeşididir. Yapımı oldukça zor ve zahmetli olan Zile Kömesi; imalathanelerde üretildiği gibi, özellikle evlerin alt kısımlarında bulunan şırahane, iş evi gibi yerlerde de, tamamen el yapımı ve organik olarak da üretilmektedir.

Zile Kömesi Zile'ye ait bir ürün olmuş; halkın severek tüketmesi yanında, şehre gelen misafirlerine ikram ettiği yada şehir dışına giderken hediye olarak sunulan özel bir ürüne de dönüşmüştür. Özellikle son yıllarda ünü ciddi şekilde artmıştır.

Bölgede çok sevilen ve uluslararası arenada da sevileceğine inandığımız Zile Kömesi için, Zile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Coğrafi İşaret" başvurusu yapılmış ve 01.11.2017 tarihi ile tescillenerek literatüre girmiştir.

Tescilli olan bu ürünümüze ait TC. KOSGEB Başkanlığı’na sunulan proje 15.08.2017 tarihi ile kabul edilmiş ve 15 ay süre ile desteklenmesine karar verilerek, 11.09.2018 tarihinde de sonuçlandırılmıştır.

Proje süresince;

• Zile Kömesi markasının oluşturulmasına yönelik kurumsal kimlik çalışmaları

• Zile Kömesi markası ile ilgili tanıtım materyallerinin hazırlanması (katalog, broşür, roll-up vs.)

• Gıda güvenliğini artıran ve mevcut raf ömrünü uzatan akıllı ambalajların geliştirilmesi ile ilgili olarak Ar-Ge ve laboratuar çalışmaları

• Ürün için iç ve dış ambalaj tasarımlarının hazırlanması (iç ambalaj, ahşap kutu vs.)

• Ürün için iç ve dış ambalaj tasarımlarının hazırlanması (iç ambalaj, ahşap kutu vs.)

• Ürüne ait tat bilinirliğinin sağlanması için ikramlık ürün dağıtımları,

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Tüm bu faaliyetler için; 23.640 TL’si KOSGEB Desteği, 22.658,29 TL’si Oda finansmanı olmak üzere, toplamda 46.298,29 TL kullanılmıştır.ZİLE GIDA VE GIDA MAKİNELERİ SEKTÖRÜNÜN ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ (15UR-GE061 KODLU UR-GE PROJESİ)

                Katılım için 05.11.2015 tarihinde başvuruda bulunduğunuz projenin, 13.11.2015 tarihinde 15UR-GE061 kodu ile desteklenmesine karar verilmiştir.

                2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) kapsamında 08.01.2016 tarihinde başlatılan proje, 26.11.2018 tarihinde sonuçlandırılmıştır.

                15UR-GE061 Kodlu UR-GE Projemizin gerçekleşen faaliyetleri aşağıda sıralanmıştır. Detaylar için lütfen ilgili faaliyetin üzerine tıklayınız.

·         İhtiyaç Analizi Danışmanlığı (http://fficluster.com/aktivite/ihtiyac-analizi-danismanligi.html)

·         Uluslar arası Fuarlara Etkin Katılım Stratejileri Eğitimi (http://fficluster.com/aktivite/uluslararasi-fuarlara-etkin-katilim-stratejileri.html)

·         Kalite Danışmanlığı (http://fficluster.com/aktivite/kalite-danismanligi.html)

·         Kurumsal Kimlik Danışmanlığı (http://fficluster.com/aktivite/kurumsal-kimlik-danismanligi.html)

·         Proje Uzmanı İstihdamı (http://fficluster.com/aktivite/proje-uzmani-istihdami.html)

·         Mikro İfadeler Eğitimi (http://fficluster.com/aktivite/mikro-ifadeler-egitimi.html)

·         Rekabet Dünyasında Kazanma Eğitimi (http://fficluster.com/aktivite/rekabet-dunyasinda-kazanma-egitimi.html)

 

·         Almanya Anuga Food Tech. Fuar Ziyareti (http://fficluster.com/aktivite/ur-ge-projesinin-ilk-yurtdisi-faaliyeti-gerceklestirildi.html)

 

                Genel olarak bakıldığında; 15UR-GE061 kodlu UR-GE Projemiz kapsamında, 1552 saat eğitim/danışmanlık hizmeti alınarak, firmaların ihracat ve rekabetçiliğe yönelik alt yapıları daha uygun hale getirilmiştir. UR-GE Projesi; birçok işbirliği kuruluşunun yurtdışı beklentilerini karşılamasının aksine, Odamız ve proje iştirakçileri açısından ihracata odaklı alt yapının tamamlanmasında oldukça etkin kullanılmıştır. Projenin ilk iki yılı eğitim/danışmanlık faaliyetleri ağırlıklı geçmiş; bir defa yurtdışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

                Toplamda 288.593,80 TL harcama yapılan ve 216.256,00 TL’lik kısmı hibe desteği olarak geri alınan proje süresince; toplamda 8 milyon TL tutarında satış yapılmıştır.

                Oda/Borsaların projelerinin tanıtılması, prestij ve imajlarının geliştirilmesi ve en önemlisi de başarılı uygulamaların yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz tarafından “Oda/Borsa Proje Yarışması” düzenlenmişti. Sekiz kategoride düzenlenen yarışmaya; Zile Ticaret ve Sanayi Odası da “Dış Ticaret” kategorisinde, “Zile Gıda ve Gıda Makineleri Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi UR-GE Projesi” ile katılmıştı. Yapılan sunumların ve değerlendirmelerin sonucunda; Dış Ticaret kategorinde Türkiye Birincisi olan Odamız, 02.05.2019 tarihinde ödülünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Birlik Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldı.

Projenin tanıtım filmi için tıklayınız.

Proje detayları ve iştirakçi firma bilgileri için tıklayınız… http://fficluster.com/

KOBİ VADİSİ

KOBİ VADİSİ PROJESİ, Zile Ticaret ve Sanayi Odası ile Zile Organize Sanayi Bölgesi ortaklığıyla yürütülecektir.

2023 kalkınma hedefleri ile ilerleyen Türkiye’nin, bu hedefi; tekil bir çalışma ile değil, ancak Türkiye’nin her bölgesine yayılmış top yekün bir çalışma ile mümkün görünmektedir. Bu hedefe ulaşmadaki en önemli güçlerden birini ise KOBİ’ler oluşturmaktadır. Ülkemizde işletmelerin yüzde 99,77’sini oluşturan KOBİ’ler, toplam istihdamın yüzde 78’ini, toplam katma değerin yüzde 55’ini, toplam satışların yüzde 65,5’ini, toplam yatırımların yüzde 50’sini, toplam ihracatın yüzde 60,1’ini, toplam kredilerin yüzde 24’ünü gerçekleştirmektedir. Bu rakamlar, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki önemli rolünü açıkça göstermektedir.

Proje ana mantık olarak;

•Üretimi artıran ve katma değer yaratan mevcut ve yeni KOBİ’lerin imalat sanayine entegrasyonu

•Sanayi tesislerinin tüm destek ve teşviklerden faydalanabilmeleri, gerekli ve yeterli alt yapı imkânlarına sorunsuz ve ucuz ulaşabilmeleri için, sanayi bölgesi dışında yer alan tesislerin Zile Organize Sanayi Bölgesi’ne çekilmesi;

•Özel sektörün bölge genelinde yatırım yapmasını kolaylaştırmak için, bölgede yer alan Zile Organize Sanayi Bölgesi’nin alt yapısını güçlendirmek;

 

Amaçlarıyla oluşturulmuştur ve iki ana temel üzerine konumlandırılmıştır.

İlk temel; Zile Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 43 dönümlük bir arazi tahsis edilerek, buraya “KOBİ VADİSİ” inşa edilecektir.  Bu alanda 1000m2 açık-1000m2 kapalı ve 500m2 açık-500m2 kapalı alanlara sahip akıllı işyeri yapılması planlanmaktadır. İşyerlerinin ısıtma, havalandırma, yangın söndürme vs. gibi sistemleri akıllı sistemlere uygun olarak yapılacak, bu sayede doğa dostu ve enerji sarfiyatı düşürülmüş yeni işyerleri yaratılacaktır. Bu işyerleri için hammadde ve nihai ürün depolama alanları, geçici depolama alanları, fuaye alanı, revir gibi ortak kullanım alanları yapılacaktır.

Günümüzde giderek önem kazanan “Yeşil Girişimcilik”; temiz teknoloji, düşük karbon kullanımı, enerji verimliliği, yenilebilir kaynaklar, ısı tasarrufu, eco-inovasyon ve geri dönüşüm gibi kavramlara vurgu yapan yeni bir iş modelidir. Projedeki tüm unsurlar planlanırken, aslında yeşil girişimcilik iş modeli de uygulanmaya çalışılmaktadır. İş yerlerinin akıllı sistemlere uygun olarak yapılması ve enerji sarfiyatlı yapılar olması projenin bir ayağıdır. Ama en önemli ayak ise, oluşturulacak iş yerlerinin çatılarına güneş enerjisi panelleri döşenmesi adımıdır. Bu sayede mevcut yapılar inşa edilirken, bir taraftan da çevre dostu bir sanayi şehri planlanmaktadır.

İkinci temel ise; KOBİ VADİSİ içerisine merkezi bir alana, içinde Kuluçka Merkezi de barındıran bir İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) yapılması olacaktır.

İŞGEM’in ilk misyonu, İŞGEM bünyesinde yapmayı planladığımız Kuluçka Merkezi’nin aktif olarak kullandırılması olacaktır.

Kuluçka Merkezi girişimcilere kaynak ve destekler sağlayarak, onların bu fikirlerini ticari değere dönüştürmeye yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuş bir modeldir. Firmalara iş danışmanlıklarından, şirket kurma yolları, ticarileşme vb birçok konuda eğitimlerin yanında; makul fiyatlı ofis alanları ve sekretarya hizmetleri sağlanmaktadır. Bu amaçla, 20 adet işyeri yapılacaktır.

İŞGEM’in ikinci misyonu ise; mevcut kümelere ait KOBİ’lerin ihtiyaç analizi, durum ve sektör değerlendirmelerini yaparak bu KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim/danışmanlık hizmetleri sunmak ve KOBİ’lere yeni bir bakış açısı kazandırarak yetkinliklerini artırmak olacaktır.


GÖKYÜZÜNDE BANADA YER VER

          

Proje Zile Sportif Havacılık Kulübü tarafından hazırlanmıştır. Zile Sportif Havacılık Kulübü öncülüğünde Zile Kaymakamlığı, Zile Belediyesi ve Zile Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığıyla yürütülecek proje, 18.06.2018 tarihi ile desteklenmeye uygun bulunarak hayata geçmiştir.

Proje süresince gençlerin, engellilerin ve dezavantajlı grupların spora yönelimleri sağlanarak; kulübün alt yapı ve malzeme eksiklikleri tamamlanacak; uçuş eğitimleri, saha çalışmaları, festival/yarışma katılımları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir.


GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GIDA ANALİZ MERKEZİ

Tokat, Karadeniz Bölgesi'nde, TR83 Bölgesi'nde bulunmaktadır. Tokat kentinde 602.662 (2016) olanyerleşik nüfus bir önceki yıla göre % 1.46 artış göstermiştir. Nüfusunun büyük kısmı tarım ile uğraşmaktadır. Tokat bölgesinde kent arazisinin % 37'sine karşılık gelen 370.446 km2’lik bir alanı tarım için kullanılmaktadır. Buna ek olarak, kent arazisinin % 39'u ormanlık ve yeşil alandır. Bu alanlar, gıda ürünleri ve içecek endüstrisi için çeşitli hammaddeler sağlar. Hava koşulları, narenciye hariç yetiştirilecek çeşitli ürünler için uygundur. Tokat, coğrafi konumu, ekili arazileri ve hava koşulları sayesinde imalat sanayiinde gıda ürünleri önem kazanmaktadır. Tokat merkezdeki üretimin yanında tarım ve gıda ürünleri endüstrisini daha da geliştirme potansiyeline sahipekonomik gücü yüksek 5 ilçeye sahiptir. Tokat merkez ve ilçeleri ile birlikte Tokat, Turhal, Niksar, Erbaa ve Zile'de bulunan Organize Sanayi Siteleri ile beş adet Ticaret ve Sanayi Odası ve iki adet Ticaret Borsası bulunan aktif bir şehirdir.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gibi farklı enstitülerin şehir ve354 bölgenin fırsatlarını ve tehditlerini anlamak için yaptıkları SWOT analizlerinde, bölgenin rekabet gücünün tarım ve gıda ürünleri imalat sanayiine dayandığını ortaya koymaktadır.

Tarım ve gıda ürünleri endüstrileri ile ilgili bu potansiyele sahip olunmasına rağmen, bu sektörlerin ulusal ve uluslararası piyasalarda daha yenilikçi ve rekabetçi olmasını engelleyen bazı sorunlar bulunmaktadır. İhtiyaç analizi sonuçlarına göre, öncelikle mevcut firmalar, hammaddeye erişmede karşılaştıkları zorluklar nedeniyle üretim miktarı ve kalitesinde sorunlar yaşamaktadırlar. İkinci olarak, bu firmalar finansal, nitelikli insan ve yönetsel alanlarda kaynak yetersizliği gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle, nitelikli personele erişimi bölgede oldukça sınırlıdır. Bununla birlikte firmaların yüksek teknoloji ürünü makine ve teçhizatlar için yatırım yapma kapasiteleri sınırlıdır. Dolayısıyla, araştırma ve geliştirme(AR-GE) çalışmalarına sürekli olarak yatırım yapma ihtimalleri bulunmamaktadır. Üçüncü olarak, bu firmalar ürünlerinin piyasaya sürmeden önce test edilmesi ve analiz edilmesi gerektiğinde de sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Görüşmelere göre, firmalar bu konunun önemli miktarda maliyet yarattığını belirtmektedir. Örneğin, organik ürünler ürettiklerinde, bu ürünün piyasada organik ürün standartlarında satılmasının uygun olup olmadığını belirlemek için ürünleri test eden bir yer bulma konusunda büyük bir sorun yaşamaktadırlar. Aynı sorun paketleme seçeneklerinde de görülmektedir. Ambalaj malzemesinin ve türünün sağlık ve güvenlik kurallarına uygun olup olmadığının test edilmesi ve raf ömrünü uzatabilecek yeni tasarımların yaptırılması konularında firmalarımız eksik kalmaktadır. Bu endüstrinin gelişmesini sınırlayan bir diğer engel ise pazarlama kanallarında yaşanan sorunlardır. Bu sorunlar gıda ürünleri ve içecek imalat sanayiindeki KOBİ'lerin daha yenilikçi ve rekabetçi olmalarını zorlaştırmaktadır.

Bu kapsamda bölgede tarım ve gıda endüstrisinde önde gelen ilçe odalarından Zile Ticaret ve Sanayi Odası, Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile birlikte, üniversite bünyesinde bir akredite bir laboratuvar kurmak için Rekabetçi Sektörler bünyesinde açılan Avrupa Birliği destekli IPA II programına başvurmuştur. Bu kapsamda oluşturulacak laboratuvar, Gıda Mühendisliği ve Ziraat Fakültesi ile koordineli olarak 1 profesör, 3 doçent, 5 yardımcı doçent ve 5 Araştırma Görevlisi ile aktif olarak çalışacaktır. Daha sonrasında ise bu merkezin, 36 Profesör, 9 Yardımcı Doçent ve 23 Yardımcı Doçent ile aktif bir şekilde çalışmalarına devam etmesi planlanmaktır. Bu kapasitedeki bir merkezin oluşturulması bölgenin tarımsal faaliyetleri ve gıda ürünleri endüstrisi için çok önemli bir hamle olacaktır. Bu proje ile kurulacak olan bu merkez, hali hazırda kurulu ve yeni kurulacak olan KOBİ'lerin finans, lojistik ve girişimcilik gibi ticari kalkınma faaliyetlerini artırmak için eğitimler ve atölye çalışmaları da yapmayı planlamaktadır.İSTİKRARIN ANAHTARI KOBİ’LER…

Proje Zile Ticaret ve Sanayi Odası, Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zile Eğitimi Destekleme Derneği tarafından hazırlanmıştır.

Projemiz KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bu konuların Almanya gibi bir endüstri devinde yerinde görülmesi katılımcıların yeterliliklerini olumlu yönde geliştirecektir. Alman Mesleki Eğitim Sistemi, büyük ölçüde eğitim ve iş dünyası birlikteliğine dayanmaktadır. Bu nedenle genellikle “Dual (ikili) Sistem” olarak anılmaktadır. Almanya’da mesleki eğitim meslek odalarınca yürütülen kamu hizmetlerinden biridir. Bu anlamda odalar ve onların temsil ettiği firmalar, sistemin olmazsa olmazıdır.

Zile TSO’dan ve öngörülen KOBİ’lerden 6 kişi, Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 7 kişi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 3 kişi ve Zile Eğitime Destek Derneği’nden 3 kişi olmak üzere toplamda 20 kişi;  2 hafta süresince Almanya’nın Sanayi Bölgesi olarak bilinen Ren-Vestfalya eyaletinde teknik gezi ve eğitim faaliyetlerine katılacaktır.

Yapılan eğitim ve teknik gezilerin detaylarını veren uluslar arası geçerliliği olan europass sertifikası katılımcılara verilecektir.


Vergi Rekortmenlerimiz
Zile
Artova
Sulusaray
Yeşilyurt
Copyright 2015. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön