Kapat

Zile Tso

İçeriğe git

Ana menü:


ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Resim Albumu

Habere ait resimler

2013 yılı Şubat ayında başlayıp Mart ayında tamamlanacak Oda ve Borsa Organ seçimleri gereği; - Oda ve Borsaya kaydını gerektiren ticari ve sinai kazanç dolayısıyla gelir ve ya kurumlar vergisi mükellefi olmak, - 5174 sayılı kanunun 10 uncu ve 32 inci maddeleri uyarınca Meslek Gurubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya kanunda belirtilen yükümlülükleri yerine getirilmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dahil edilmiş olmak gerekir. (5174 sayılı kanunun 10.maddesi gereğince iki yıldır aidat borçlarını tamamını ödemeyen ya da adresleri tespit edilemeyen üyelerin aidat tahakkukları durdurularak, bu üyeler meslek gurupları ve seçmen listelerinden silineceği ifade edilmektedir.) Bu sebeplerden dolayı Oda kayıtlarımız 11.01.2013 mesai bitimine kadar incelemeye açık tutulacak olup, kayıtların düzeltilmesi için ilgili vergi dairelerinden temin edecekleri bir belgeyi Odaya sunmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde başvurulmaması halinde Oda kayıtlarını doğruluğu üye tarafından kabul edilmiş sayılacağı amir hükümdür. Bu duyuru Odamız üyeleri için bilgilendirme amaçlı yapılmıştır. Kamuoyuna ve Üyelerimize önemle duyurulur.

Vergi Rekortmenlerimiz
Zile
Artova
Sulusaray
Yeşilyurt
Copyright 2015. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön