Kapat

Zile Tso

İçeriğe git

Ana menü:

1 2 3 4 5 6 7 

   

ZİLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

   

 

      Yeni Türk Ticaret Kanununa göre Anonim Şirketlerin esas sözleşmelerini, Limited Şirketlerin ise şirket sözleşmelerini 1 Temmuz 2014 tarihine kadar yeni TTK ile uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir. Şu ana kadar sözleşmelerinizi uyumlaştırmadıys

  
   

HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

   

 

Ankara Valiliği, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden alın

  
   

2014 VERIMLILIK PROJE ÖDüLü

   

 

Tokat Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü

  
   

TOBB NİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE TEMİNAT BULUNMAYAN RİSKLER LE İLGİLİ DUYURUSU

   

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DUYURUSU

5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı, sigortacılık sektöründe yaşanabilecek teminat problemleri ile ilgili olarak uygun kriterleri taşıyan tüzel kişi oluşumları Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi (Risk Merkezi) olarak görevlendirilebilmektedir.<

  
   

KAYIT SİLME İLANI

   

 

Zile Ticaret Sicili Müdürlüğün’den Duyuru

Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 23/12/2013

  
   

MÜNFESİH LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLER İÇİN GENEL İHTAR

   

     Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketlerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

     6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geç

  
   

KAYIT SİLME İLANI

   

 

Zile Ticaret Sicili Müdürlüğün’den Duyuru

     Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen T

  
   

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜN’DEN DUYURULUR

   

 

     19 ARALIK 2012 Tarih 28502 sayılı ve 01 ARALIK 2013 Tarih 28838 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı başlıklı 13.maddenin 1.fıkrası nda;

   

İLAN!!! SERMAYESİNİ ASGARİ TUTARA YÜKSELTMEMİŞ ŞİRKETLER İÇİN GENEL İHTAR!

   

   Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketlerin ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde, 24/6/1995 tarihli ve 559 sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince, sermayelerini anılan Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen tutarlara çıkarmamış oldukları tespit edildiğinden münfesih duru

  
   

İLAN!!! MÜNFESİH ANONİM ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER İÇİN GENEL İHTAR!

   

   Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldır

  
Vergi Rekortmenlerimiz
Zile
Artova
Sulusaray
Yeşilyurt
Copyright 2015. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön