Kapat

Zile Tso

İçeriğe git

Ana menü:


VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ODA BAŞKANLIĞIMIZDA YAPILDI

Resim Albumu

Habere ait resimler

Bilgi ve teknoloji çağının bir gereği olarak mali kayıtların ve işlemlerin değişime ayak uydurmak zorunda olduğunu belirten Başkan Bice, “Bakanlık tarafından yapılan bu çalışmalar günlük mali işleri kolaylaştırırken, vergi adaletinin sağlanması için yapılması gereken düzenlemelerdir diye düşünüyorum. Aslında toplumun her kesimini ilgilendiren E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv uygulamalarında yeni yasal değişiklikler her tacirin bilmesi gereken önemli konulardır. 509 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan değişikliğin hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan değişiklik 22/01/2022 tarih ve 31727 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Uyumsoft İç Anadolu Bölge Satış Sorumlusu Fatma Akşit yapmış olduğu sunumda aşağıdaki noktalara değindi.

1- e-Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçişte, yıllık ciro limitleri kademeli olarak düşürülmüştür.

a) Brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 Milyon, 2022 ve müteakip hesap dönemleri

için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere,

b) Gerek kendi siteleri gerekse de internet satış platformları üzerinden veya her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 ve 2021

hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara,

c) Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini

yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara,

d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerine,

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirildi.

2- e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olmayan mükelleflerce 1 Mart 2022 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dâhil toplam tutarının 5 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından ise 2022 yılı için 2.000 TL’yi aşması halinde, faturaların kağıt fatura yerine, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Portali üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemleri ile entegrasyonu sağlayabilmiş olan özel entegratör kuruluşların bilgi sistemleri aracılığıyla elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirildi.

Uyumsoft İç Anadolu Bölge Satış Sorumlusu Fatma Akşit; anılan tebliğ uyarınca ilgili firmaların 01/07/2022 itibari ile zorunlu geçişlerini yapmış olmaları gerekliliğinin altını çizdi. 12.05.2022

Vergi Rekortmenlerimiz
Zile
Artova
Sulusaray
Yeşilyurt
Copyright 2015. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön