Kapat

Zile Tso

İçeriğe git

Ana menü:


KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Resim Albumu

Habere ait resimler

             KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında, Proje Teklif Çağrısı yayınlanmış olup, 22 Haziran 2018 tarihine kadar başvurular alınacaktır. Genel amacı, “İllerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörleri ve yazılım sektörlerindeki kobi’lerin rekabet gücünün geliştirilmesi” olan bu proje teklif çağrısına; “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”ne uygun olan imalat sanayi sektörü KOBİ’leri ve tüm illerdeki yazılım sektörü KOBİ’leri başvurabilecektir. Programın destek oranı, ilimizde en fazla %80 olarak uygulanacaktır.

İlimiz bazında başvuru yapabilecek imalat sanayi sektörleri

·         Gıda ürünlerinin imalatı (NACE Kodu:10)

·         Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (NACE Kodu:23)

·          Giyim eşyalarının imalatı (NACE Kodu:14)

·         Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) (NACE Kodu:16)

·         Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (NACE Kodu:28) olarak   belirlenmiştir.

            Ayrıca İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri  Matrisi’nde yer almasa dahi NACE 21, 26, 30.3 kod numaralı yüksek teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve 62 kod numaralı yazılım sektörü işletmeleri tüm illerde başvuru yapabileceklerdir.

            Destek programı ile ilgili detaylı bilgi için 09.05.2018 Çarşamba günü Saat: 14:00’de Odamız Toplantı Salonu’nda KOSGEB  İl Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. 07.05.2018

Vergi Rekortmenlerimiz
Zile
Artova
Sulusaray
Yeşilyurt
Copyright 2015. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön