Kapat

Zile Tso

İçeriğe git

Ana menü:

         
   
   
 
Mersis Sorgulama
 
   

Üye Bigi Sorgulama
(Tahakkuk,tahsilat,borç vb.)
 
Üye Sorgulama
 


DUYURULAR

ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
  Sayın Üyemiz,03/08/2016 tarih ve 6736 nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun 19/08/2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Kanun gereği 30/06/2016 tarihi(bu tarih dâhil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde bu kanun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları borçlarının faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer&...


Zile Ticaret Sicili Müdürlüğünden
  Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar 03/07/2015 tarihli ve 8855 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan şirketler ve kooperatifler 07/10/2015 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tesci...


MÜNFESİH LİMİTED ANONİM ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER İÇİN GENEL İHTAR
       Bilgileri aşağıda yer alan Kooperatif ve limited şirketlerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müd&...
Ziyaretçi Sayımız
6144742
Copyright 2015. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön