Kapat

Zile Tso


İçeriğe git
Türkçe English

BAŞKANDAN
BaşkanDIŞ TİCARET


Dış Ticaret Eğitimi

İhracaat Bilgi Platformu

Uluslararası İş İmkanları

Uluslararası İş Birliği Duyuruları

İhracat Yapan FirmalarımızVergi Rekortmenleri
 
Zile
Artova
Sulusaray
Yeşilyurt

BIST 100
83.573,55
% 0,42

DOLAR/TL
2,3126
% -0,39

EURO/TL
2,8312
% -0,80

EURO/USD
1,2229
% -0,45

ALTIN ONS
1.196,76
% 0,15

BRENT PETROL
61,38
% 3,56

FAİZ
8,36
-0,04

Ziyaretçi Sayısı

797381


     
 
 
 
 

Mersis Sorgulama
 
 

Üye Bigi Sorgulama
(Tahakkuk,tahsilat,borç vb.)
 
Üye Sorgulama

DUYURULAR

6948 SAYILI SANAYİ SİCİL KANUNUNA EKLENEN GEÇİCİ 2. MADDENİN GEÇERLİLİK TARİHİ 31.12.2014 DE SONA ERECEKTİR
         Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun  2 nci maddesinde yeni açılan imalat sanayi işletmelerinin faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içerisinde sanayi siciline kayıt olmak zorunda oldukları ve 9 uncu maddesinde ise zamanında sanayi siciline kayıt olmayan işletmelere idare para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.     &nbs...


MÜNFESİH LİMİTED ŞİRKETLER GENEL İHTAR
        Bilgileri aşağıda yer alan limited şirketlerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürl&u...


Zile Ticaret Sicili Müdürlüğü
  Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 04/07/2014 tarihli ve 8605 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan limited şirket 08/10/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindiği tescil ve ilan ol...


İŞYERİ TEHLİKE SINIFINA YAPILACAK İTİRAZLAR
İş  Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan Komisyonun 12-13 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısında   komisyonun çalışmalarının hızlı, etkin ve verimli sürdürebilmesini   sağlamak amacıyla “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İ...


Zile Ticaret Sicili Müdürlüğünden Duyuru
  Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 16/06/2014 tarihli ve 8591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan Kooperatifler ile Anonim ve limited şirketler 16/09/2014 tarihinde ticaret sicilinden re...


SRC 5 BELGESİ HAKKINDA
      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda,24lI020I3 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe bağlı olarak 2611212013 tarihinde yayımlanan Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenan Denetimleri Genelgesi çerçevesinde a7l0l2014 tarihinden itibaren denetimler yapıldığı belirtilerek bu kapsamda, tehlikeli mal taşıyan araç sürücülerinin sahip o...


TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI DUYURUSU
         Ulaştırma, Denizcik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan bk yazıda. Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamanda, hazırlanan "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ" in 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandığı bildirilmekte olup, bahsi geçen tebliğe www.tmkt.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.      &nb...


MÜNFESİH LİMİTED ŞİRKETLER GENEL İHTAR
      Bilgileri aşağıda yer alan limited şirketlerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğ&uu...


MÜNFESİH LİMİTED ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER İÇİN GENEL İHTAR
        Bilgileri aşağıda yer alan Kooperatif ve limited şirketlerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin...


ZİLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR
        Yeni Türk Ticaret Kanununa göre Anonim Şirketlerin esas sözleşmelerini, Limited Şirketlerin ise şirket sözleşmelerini 1 Temmuz 2014 tarihine kadar yeni TTK ile uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir. Şu ana kadar sözleşmelerinizi uyumlaştırmadıysanız, genel kurul toplantınızı 1 Temmuz 2014’e kadar yapmanız gerekmektedir. Aksi halde şirketinize özel sözleşme hükümleri yerine...


TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜN’DEN DUYURULUR
       19 ARALIK 2012 Tarih 28502 sayılı ve 01 ARALIK 2013 Tarih 28838 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı başlıklı 13.maddenin 1.fıkrası nda;      “Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve...


KAYIT SİLME İLANI
  Zile Ticaret Sicili Müdürlüğün’den Duyuru      Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 05/09/2013 tarihli ve 8398 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer...


İLAN!!! MÜNFESİH ANONİM ŞİRKETLER Ve KOOPERATİFLER İÇİN GENEL İHTAR!
   Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmes...


İLAN!!! SERMAYESİNİ ASGARİ TUTARA YÜKSELTMEMİŞ ŞİRKETLER İÇİN GENEL İHTAR!
   Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketlerin ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde, 24/6/1995 tarihli ve 559 sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince, sermayelerini anılan Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen tutarlara çıkarmamış oldukları tespit edildiğinden münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7...
     
     
     
     
     
     
     
     
   

Cilt 1 /  Cilt 2
 
             

Web Admin by Vur@l  Copyrigt © 2012